top of page

Personas datu apstrādes noteikumi:

1. Datu pārzinis: Baltic Exposervice SIA, adrese Jeruzalemes iela 2/4, 3.stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija, www.robospray.lv ,  www.baltexpo.lv ;

2. Personas datu apstrādes mērķis (nolūks): Baltic Exposervice SIA sniegto pakalpojumu piedāvāšana, tiešais mārketings, informēšana par Baltic Exposervice SIA produkciju.

3. Datu apstrādes pamats: piekrišana.

4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu,

  • nosūtot paziņojumu no savas anketā norādītās e-pasta adreses uz e-pasta adresi info@baltexpo.lv ; vai

  • nosūtot rakstveida paziņojumu uz Baltic Exposervice SIA ofisa adresi (Jeruzalemes iela 2/4, 3.stāvs, Rīga, LV-1010, Latvija); 

Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes darbības, kas veiktas pirms tās atsaukuma.

5. Personas dati tiks apstrādāti līdz brīdim, kad šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā būsiet atsaucis piekrišanu datu apstrādei.

6. Papildus informāciju par veikto datu apstrādi var saņemt, rakstot uz e-pastu: info@baltexpo.lv

7. Par prettiesiskas savu datu apstrādes gadījumiem Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1011.

bottom of page